Javni poziv: Poticaj za registrovane poljoprivredne proizvođače maline – poljoprivredne obrte

JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače maline ( poljoprivredne obrte)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači maline koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji maline. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji imaju minimalno 5 dunuma pod zasadima maline, čiji su podaci za 2020. godinu ažurirani u RPG-u.

Iznos podrške je: do 800  KM/ dunum

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
  3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2020. godinu sa minimalnim evidentiranim zasadom maline od 5 dunuma.
  4. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima maline. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za proizvodnju maline – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.