Javni poziv: Poticaj za poljoprivredne proizvođače (obrtnici) povrća i cvijeća u plastenicima

JAVNI POZIV

 za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače (obrtnike) povrća i cvijeća u plastenicima

Pozivaju se proizvođači (obrtnici) povrća i cvijeća u plastenicima sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u plastenicima. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju lica  koja imaju registrovano osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (registrovan obrt). Poticaj mogu ostvariti proizvođači koji imaju minimalno 500 do maximalno 1000m2 pod plasteničkom proizvodnjom minimalne visine plastenika 2 metra u odnosu na okolno zemljište. Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja. Iznos podrške je do 0.40 kf/m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
  3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2018. godinu
  4. Potvrda banke o otvorenom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i traženu tehničku specifikaciju plastenika. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko,

a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Press Općine Visoko