Javni poziv: Poticaj za poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima

JAVNI POZIV

 za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini za poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za podršku plasteničkoj proizvodnji. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju sva lica koja su ažurirali podatke u Registru za 2018. godinu, a  imaju minimalno 300 do maximalno 400m2 pod plasteničkom proizvodnjom. Minimalna visina plastenika je 2 metra u odnosu na okolno zemljište. Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja. Iznos podrške je do 1KM/m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2018. godinu
  3. Potvrda banke o otvorenom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i traženu tehničku specifikaciju plastenika. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima– ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Press Općine Visoko