Javni poziv: Poticaj za plateničare obrtnike

Pozivaju se proizvođači (obrtnici) povrća i cvijeća u plastenicima sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do 30.09.2017. godine da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u plastenicima.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju lica  koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (registrovan obrt).

Poticaj mogu ostvariti proizvođači koji imaju minimalno 500 m2 pod plasteničkom proizvodnjom minimalne visine plastenika 2 metra u odnosu na okolno zemljište.

Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja.

Iznos podrške je do 200KM/obrt.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Potvrda o upisu u RPG
  3. Rješenje nadležne službe o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (za obrtnike)
  4. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2017. godinu
  5. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica.

Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i traženu tehničku specifikaciju plastenika.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017. godinu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE