Javni poziv: Poticaj za fizička lica – poljoprivredne proizvođače

Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini za poljoprivredne proizvođače (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači (fizička lica) povrća i cvijeća u plastenicima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za podršku plasteničkoj proizvodnji. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju sva lica koja su ažurirali podatke u Registru za 2019. godinu, a imaju minimalno 300 do maximalno 400m2 pod plasteničkom proizvodnjom. Minimalna visina plastenika je 2 metra u odnosu na okolno zemljište. Metalna konstrukcija plastenika mora biti prekrivena plastičnom folijom, polikarbonatnom ili staklom preko konstrukcije sa zatvorenim čeonim stranama, minimalno jednim vratima za kretanje i sistemom provjetravanja. Iznos podrške je do 0.80 kf/m2.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

1. Zahtjev;

2. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2019. godinu i upisanim plastenicima

3. Potvrda banke o otvorenom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod plasteničkom proizvodnjom i traženu tehničku specifikaciju plastenika. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Gradske uprave na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici grada Visoko: www.visoko.gov.ba Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnost

Press Grada Visoko