Javni poziv: Poticaj za držanje pčelinjih zajednica

JAVNI POZIV ZA POTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2018. GODINI ZA DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA

 

Pozivaju se vlasnici pčelinjih društava sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje pčelinjih zajednica. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju fizička lica i lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje (registrovan obrt). Poticaj mogu ostvariti vlasnici pčelinjih zajednica koji imaju minimalno 10 aktivnih pčelinjih zajednica, a maksimalno 30, i koji su članovi nekog od aktivnih udruženja pčelara sa područja ZE-DO kantona, te koji su izmirili obaveze prema udruženju u zadnje tri (3) godine. To dokazuju potvrdom udruženja pčelara čiji su član. Iznos premije je do 7KM/pčelinja zajednica.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Ažurirana lista stoke za 2018. godinu, sa upisanim brojem pčelinjih zajednica
  3. Potvrda udruženja pčelara o članstvu i broju košnica
  4. Ovjerena izjava o posjedovanju pčelinjih zajednica
  5. Potvrda banke o otvorenom računu

 

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi brojno stanje košnica. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu za držanje pčelinjih zajednica – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

 

 

 

Press Općine Visoko