Javni poziv: Poticaj nabavke nove poljoprivredne mehanizacije …

Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju i mljekarske opreme

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači obrtnici i fizička sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju (motokultivator i traktor) i mljekarske opreme. Maksimalna vrijednost priključka za koju se ostvaruje podrška je do 4 000,00 KM. Podržava se nabavka nove mehanizacije, priključaka i mljekarske opreme nabavljenih u periodu od 01.01.2019. do 22.11.2019. godine što poljoprivredni proizvođač dokazuje računima o kupovini. Pravo na ostvarivanje poticaja ne mogu ostvariti lica koja su u tekućoj godini podnijela zahtjev federalnom ili kantonalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ostvarivanje podrške za nabavku iste mehanizacije, priključnih uređaja i mljekarske opreme. Iznos podrške je do 25% od ukupne vrijednosti.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

1. Zahtjev;

2. Potvrda o upisu u RPG

3. Porezna faktura o nabavci na ime nosioca RPG-a – vlasnika obrta

4. Fiskalni račun o nabavci

5. Potvrda banke o otvorenom računu (da nije starija od 60 dana)

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će selektivno izlaskom na teren utvrditi nabavku mehanizacije, priključnog sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju ili mljekarske opreme.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Visoko ili na oglasnoj ploči. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Gradske uprave Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici grada Visoko: www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu za nabavku nove mehanizacije, priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju i mljekraske opreme – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

OBRAZAC ZA JAVNI POZIV

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnost

Press Grada Visoko