Javni poziv: Javna rasprava o Nacrtu statuta Grada Visoko

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STATUTA GRADA VISOKO

JAVNI POZIV

Građanima grada Visokog, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU O

NACRTU STATUTA GRADA VISOKO 

Gradsko vijeće Visoko, na 6.sjednici održanoj 31.01.2020.godine, usvojilo je Nacrt statuta Grada Visoko, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Uvid u tekst Nacrta statuta Grada Visoko moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt statuta Grada Visoko mogu se dostaviti Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća do 29.02.2020.godine.

Dostupan link:

NACRT STATUTA GRADA VISOKO

Press Grada Visoko