Javni oglas – Prodaji nekretnine JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko putem javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS – o prodaji nekretnine u vlasništvu JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko putem javnog nadmetanja – licitacije