Javne rasprave o nacrtima odluka …

OTVORENA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA “VRUTAK” I “ŠEĆINE NJIVE”

 

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O 

NACRTU ODLUKE O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE  IZVORIŠTA “VRUTAK” I “ŠEĆINE NJIVE”

 

Zaključkom Općinskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-301/18 od 31.10.2018. godine, usvojen je nacrt odluke ozonama sanitarne zaštite  izvorišta “VRUTAK” i “ŠEĆINE NJIVE” i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Uvid u tekst Nacrta odluke moguće je izvršiti na web stranici Općine Visoko  www.visoko.gov.ba a dostupan je  i u Službi  za finansije, privredu i društvene djelatnosti i Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

Prilog:

Nacrt odluke

Grafički prilog

 

 

Press Općine Visoko 

 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE “VIJER 2”

 

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti upućuje javni poziv za

 

JAVNU RASPRAVU O 

NACRTU ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE “VIJER 2” – Visočki vodovod

 

Zaključkom Općinskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-300/18 od 31.10.2018. godine, usvojen je Nacrt odluke  o zaštiti izvorišta vode za piće “VIJER 2” – Visočki vodovod i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Uvid u tekst Nacrta odluke moguće je izvršiti na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba a dostupan je  i u Službi  za finansije, privredu i društvene djelatnosti i Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

 

Prilog:

Nacrt odluke

Grafički prilog

 

 

 

Press Općine Visoko