Javne nabavke – Zamjena prozora na zgradi „Partizana“

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za zamjenu prozora na zgradi „Partizana“.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5