Javne nabavke službenih vozila

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku službenih vozila kako slijedi:

LOT 1 – Nabavka terenskog vozila

LOT 2 – Nabavka hatchback.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7