Javne nabavke – put u Čekrekčijama

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za rekonstrukciju puta u Čekrekčijama.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke, detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika1Slika2Slika3Slika4Slika5