Javne nabavke opreme za video-nadzor na području općine Visoko

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku i montažu opreme za video-nadzor na području općine Visoko.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5