Javne nabavke: Izgradnja javne rasvjete u PZ Ozrakovići, ulicama Sarajevska i Kadije Uvejsa

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju javne rasvjete po lotovima kako slijedi:

 

LOT 1 – Izgradnja javne rasvjete u Poslovnoj zoni Ozrakovići

LOT 2 – Izgradnja javne rasvjete u ulicama Sarajevska i Kadije Uvejsa

 

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7