Javna rasvjeta od ulaza u Prevent do raskrsnice kod mosta Podvanj

U toku su radovi na izgradnji javne rasvjete na putnom pravcu R445 – od ulaza u Prevent do raskrsnice kod mosta Podvanj.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Ses“ d.o.o. Srebrenik. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji javne rasvjete iznosi: 35.834,61 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je da se izvrši ugradnja 380 metara napojnog kabla, 14 metalnih stubova i 14  komada LED rasvjetnih tijela.

DSC 0062

Radovi su finansirani sredstvima iz budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. Stručno-tehnička kontrola tokom izvođenja radova povjerena je predstavnicima općinske Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Očekuje se da će se realizacijom navedenog projekta poboljšati cjelokupan ambijent, kao i povećati bezbijednost svih učesnika u saobraćaju.

 

Press Općine Visoko