Javna rasvjeta – Kontak za prijavu kvara

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI KVAROVA NA JAVNOJ RASVJETI

Općina Visoko obavještava cijenjene građane da ukoliko imaju primjedbe, sugestije ili žele prijaviti kvar na javnoj rasvjeti isto mogu učiniti na brojeve telefona 032-732-592 ili 061-361-809.

Kontakt osoba: Faruk Mušinbegović

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.