Javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti – 08.05.2017.

Predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova sa područja općine Visoko, predstavnicima političkih stranaka, općinskim vijećnicima, predstavnicima udruženja građana, svim zainteresovanimsubjektima sa područja općine Visoko i predstavnicima javnog informisanja, Služba za finansije, privredu i društvene djelatanosti oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU O

NACRTU ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

Uvid u tekst Zakona moguće je izvršiti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti održat će se 08.05.2017.godine (ponedeljak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11,00 sati.

visoko.gov.ba