Javna rasprava o Nacrtu statuta Grada Visoko

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Gradonačelnice/ Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU  O NACRTU STATUTA GRADA VISOKO            

Gradsko  vijeće Visoko , na 6.sjednici održanoj 31.01.2020.godine, usvojilo je Nacrt  statuta Grada Visoko, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava o Nacrtu  statuta Grada Visoko, obavit će se u ponedjeljak, 16.03.2020.godine u 14,00 sati u Velikoj sali Grada Visoko.

Uvid u tekst Nacrta statuta Grada Visoko moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Dostupan link:

NACRT STATUTA GRADA VISOKO