Javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnom redu

JAVNI POZIV NA ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Općinsko vijeće Visoko je na 19. sjednici održanoj 25.04.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o komunalnom redu, za koji je otvorena javna rasprava u trajanju 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

U petak , 27.07.2018 godine u 14:00  sati u Velikoj sali Općine Visoko održat će se završna javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnom redu .

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge i sugestije.

 

 

 

Press Općine Visoko