Javna rasprava o Nacrtu odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta…

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O GRANICAMA I ZONAMA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

JAVNI  POZIV

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

 

 

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O GRANICAMA I ZONAMA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSTALOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

 

Općinsko vijeće Visoko je na 34. sjednici, održanoj 26.12.2015. godine, usvojilo Nacrt odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko, te isti uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Uvid u Nacrt odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko, kao i  u grafički dio moguće je izvršiti u šalter sali Općine Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

Kontakt osobe su Efendira Suad i Zukić Mirela.

NACRT ODLUKE

GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

SLUŽBA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA