Javna rasprava o Nacrtu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fIzičkim licima koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za  finansije, privredu  i društvene djelatnosti, oglašava i upućuje javni poziv za:

 

JAVNU RASPRAVU

 o Nacrtu  odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

 

Općinsko vijeće Visoko je Zaključkom broj: 01/1-02-296/17 od  28.07.2017.godine, usvojilo Nacrt  odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i isti uputilo u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Uvid u tekst Nacrta Odluke moguće je izvršiti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u  Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti  do 20.09.2017.godine.

 

Dim1Dim2Dim3Dim4Dim5Dim6Dim7