Javna rasprava o nacrtima dokumenata za budžetsku 2019. godinu

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresovanim licima, Služba za poslove Općinskog načelnika/načelnice i Općinskog vijeća Visoko oglašava i upućuje

 

JAVNI  POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O

1. NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2019. GODINU,

2. NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2019. GODINU,

3. NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPĆINSKIM KOMUNALNIM TAKSAMA

4. NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2019. GODINU.

 

Općinsko vijeće Visoko je na 24. sjednici, održanoj 20.11.2018. godine, usvojilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2019. godinu, Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019. godinu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama i Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu, sa zaključkom da se o istim otvara javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava o nacrtima dokumenata otvorena je do 5.12.2018. godine.

Završna javna rasprava o nacrtima održat će se u SUBOTU, 1.12.2018.godine u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 12 sati.

Nacrti dokumenata objavljeni su na web stranici Općine Visoko: visoko.gov.ba.

Svi zainteresovani uvid u dokumente mogu izvršiti u Službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije.

 

Prilozi:

– Nacrt budžeta Općine Visoko za 2019.godinu i obrazloženje

– Nacrt odluke o izvršenju budžeta za 2019.godinu

– Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama

– Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu

 

 

Press Općine Visoko