Javna rasprava o Budžetu Općine Visoko za 2017. i Programu rada …

JAVNI POZIV Službe za Općinsko vijeće

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za poslove Općinskog vijeća oglašava i upućuje javni poziv za:

 

JAVNU RASPRAVU O

  1. 1. NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2017. GODINU
  2. 2. NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2017. GODINU
  3. 3. NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2017. GODINU

 

Općinsko vijeće Visoko je na 2. sjednici, održanoj 02.12.2016. godine, usvojilo Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu, te iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava o navedenim Nacrtima traje od 02.12.2016. godine do 16.12.2016. godine.

Uvid u tekst Nacrta akata moguće je izvršiti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Općinskog vijeća i Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj.

 

U prilogu se nalazi materijal navedenih nacrta:

https://www.dropbox.com/sh/yxzvc7hp41cf2h1/AADqM9mr_IPMNAWWtAHmANdKa?dl=0

 

 

Služba za poslove Općinskog vijeća

 visoko.gov.ba