Javna rasprava: Nacrt odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Kralupi”

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina – Javni poziv

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za:

 JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “KRALUPI” – VISOKO

 

Općinsko vijeće Visoko je na 8. sjednici održanoj 31.05.2017. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Kralupi”- Visoko  i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Kralupi”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade “URBIS CENTAR” d.o.o. Banja Luka.

Uvid u tekstualni i grafički  dio nacrta Regulacionog plana “Kralupi”- Visoko moguće je izvršiti u šalter sali Općine Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Općine Visoko  (www.visoko.gov.ba).

 

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

Uvid o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Kralupi” Visoko možete preuzeti na sljedećem linku:https://www.dropbox.com/sh/iimn85ruxzpu8fn/AAA4zeL4P34JCdjTCQB5jKxNa?dl=0

 

Kontakt osobe su Efendira Suad i Bukurević Emir.