Javna nabvka: Usluga revizije projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje

Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga revizije projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga revizije projektne dokumentacije iz oblasti niskogradnje (cestovne infrastrukture, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, javne rasvjete, mostovskih konstrukcija i  potpornih zidova) za 2017.god.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba putem Obavještenja o nabavci koje se nalazi u prilogu.

 

Nisk 1Nisk 2Nisk 3Nisk 4Nisk 5