Javna nabavka – Zamjena postojeće javne rasvjete …

JAVNA NABAVKA – ZAMJENA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM U NASELJU LUKE I ŠETNICI PORED RIJEKE FOJNICE

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za zamjenu postojeće javne rasvjete po lotovima kako slijedi:

LOT 1 – Zamjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u naselju Luke,

LOT 2 – Zamjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom na šetnici pored rijeke Fojnice.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7