Javna nabavka za zimsko održavanje puteva u 2017. godini

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za zimsko održavanje u 2017.god. po lotovima i to:

LOT 1 – Održavanje gradskih ulica i trotoara;

LOT 2 – Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Moštra;

LOT 3 – Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice;

LOT 4 – Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Buci.

Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

 

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5Slika 6Slika 7Slika 8Slika 9