Javna nabavka za vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora …

Javna nabavka za vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i javne rasvjete

Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje (saobraćajnica, mostova, vodovodne i kanalizacione mreže) i javne rasvjete.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavkiwww.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i javne rasvjete

visoko.gov.ba