Javna nabavka za izgradnju prostora za zbrinjavanje pasa lutalica

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za Izgradnju prostora za zbrinjavanje pasa lutalica.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.baputem Obavještenja o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Izgradnja prostora za zbrinjavanje pasa lutalica

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

visoko.gov.ba