Javna nabavka za adaptaciju kabineta i pratećih objekata

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za adaptaciju kabineta i pratećih kancelarija.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba putem Obavještenja o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Link: Adaptacija kabineta i pratećih kancelarija

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 visoko.gov.ba