Javna nabavka: Štampanje monografije „Visoko i okolina kroz historiju II”

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga štampanja monografije „Visoko i okolina kroz historiju II”

Općina Visoko  je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za pružanje usluga štampanja monografije „Visoko i okolina kroz historiju II”.

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Mono1Mono2Mono3Mono4Mono5