Javna nabavka: Sanacija i adaptacija Šerefudinove Bijele džamije

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za sanaciju i adaptaciju Šerefudinove Bijele džamije.

Svi zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5