Javna nabavka: Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, …

JAVNA NABAVKA – ZA OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI I KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Općina Visoko je pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za:

 

LOT 1 – Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, obavezno i kasko osiguranje vozila

LOT 2 – Kolektivno osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da preuzmu tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba i učestvuju u postupku javne nabavke detaljno prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

 

Slika1Slika2Slika3Slika4Slika5Slika6Slika7