Javna nabavka: Izgradnja puta Ravne – Stari grad „Visoki“

Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izgradnju puta Ravne – Stari grad „Visoki“

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za izgradnju puta Ravne – Stari grad „Visoki“.

Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba prema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5