Javna nabavka: Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi na području općine Visoko

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi na području općine Visoko.

Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da tendersku dokumentaciju preuzmu na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.baprema Obavještenju o nabavci koje se nalazi u prilogu.

Slika 1Slika 2Slika 3Slika 4Slika 5