Jasmine Zubić (SDP): Inicijativa u Federalnom parlamentu za obnovu crkve sv. Prokopija u Visokom

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu, Jasmina Zubić (SDP), podnijela je Inicijativu za obnovu crkve sv.Prokopija u Visokom. U svom obrazloženju Jasmina Zubić je navela.

Crkva svetog velikomučenika Prokopija u Visokom izgrađena je 1857.godine i predstavlja hram Srpske pravoslavne crkve. Posljednji put obnovljena je 1998.godine a radove je finansirala Grčka pravoslavna crkva. U crkvi se nalazi jedna od najstarijih, najvećih i najpoznatijih zbirki ikona na prostoru BiH koje su trenutno u jako lošem stanju, te je neophodna hitna restauracija i konzervacija. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 8.marta 2004.godine, crkva sv.Prokopija je proglašena nacionalnim spomenikom BiH. Prema članu 3. Zakona o zaštiti dobara koja su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik BiH, nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utrvđene posebnim zakonom u Federaciji BiH, a prema članu 5. istog Zakona odobrenje za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša.
Zbog svega navedenog crkva sv.Prokopija zaslužuje da se nađe prioritetno u Programu zaštite i obnove nacionalnih spomenika, jer se radi o neprocjenjivom nacionalnom blagu BiH, ali i o vjerskom objektu koji predstavlja simbol suživota i tolerancije i potreban je građanima i gradu Visoko.