Jasmina Zubić: Uslovi za unapređenje uslova života marginalizovanih osoba

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) bila je godt specijalne radio emisije u programu “Radija otvorena mreža” u kojoj su još gostovali zastupnica Alma Kratina i direktora Fondacije slijepih Fikret Zuko. Emisija je realizovana u okviru USAID projekta: Program održivosti civilnog društva za sektor ljudskih prava u saradnji sa Fondacijom za socijalno uključivanje u FBiH na temu: Uslovi za unapređenje uslova života marginalizovanih osoba.

https://youtu.be/K5LzRN85g8U