Jasmina Zubić (SDP): Želim da vas obavijestim da se odričem ostvarivanja prava na zarađenu starosnu penziju do isteka mandata u korist buđeta FBiH

1889

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Fedreracije BiH Jasmina Zubić obratila nam se povodom jučerašnjeg teksta koji smo objavili, a vezano za sve visočke političke predstavnike koji su uživali ili još uvijek uživaju u beneficiji tzv. “Bijelog hljeba”.

Zastupnica Zubić je zamolila da njen email prenesemo u cjelosti što i činimo.

 

ZASTUPNIČKI DOM

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

n/r Predsjedavajućeg gosp. Mirsada Zaimovića

n/r Dopredjedavajućeg gosp. Mladena Boškovića

Svim Zastupnicama i zastupnicima

PREDMET: Obavještenje

Poštovani,

Obavještavam Vas da je Administrativna komisija ZD Parlamenta Federacije BiH na moj zahtjev utvrdila da ispunjavam zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, te shodno tome odobrila sticanje prava na otpremninu u skladu sa važećim zakonom, kao i pravo na nastavak poslaničkog mandata.

Želim da Vas obavijestim da se odričem ostvarivanja prava na zarađenu starosnu penziju do isteka mandata u korist buđeta Federacije BiH, iako je riječ o pravu  koje je neotuđivo, lično i materijano i koje ima status lične imovine.

Na ovaj čin sam se odlučila  kako bih ličnim primjerom pokazala da možemo biti drugačiji.

Sarajevo, 17. 9. 2021. god.                                                                    Jasmina Zubić  s.r.

Komentari

komentara