Jasmina Zubić (SDP): Primjedba na Nacrt zakona o turističkim zajednicama ZDK

Visočka Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH, Jasmina Zubić (SDP) uputila je Vladi i nadležnom Ministarstvu ZDK primjedbu na Nacrt zakona o turističkim zajednicama ZDK. Naime, Vlada Kantona ovim Zakonom pokušava usmjeriti dio sredstava koja po zakonu pripadaju lokalnim zajednicama u svoj buđet.

Primjedbu objavljujemo u cjelosti:
Poštovana,

Molim Vas da proslijedite Vladi i nadležnom Ministarstvu ZE-DO Kantona primjedbu na Nacrt Zakona o turističkim zajednicama.
Primjedbu upućujem na član 49. predmetnog teksta Zakona kojim je regulisan način i raspoređivanje sredstava boravišne takse tako da se sredstva prikupljena po tom osnovu raspoređuju na način da 50% pripada turističkoj zajednici općine/grada, a 50% pripada turističkoj zajednici  Kantona , što je u suprotnosti sa članom 11. Prijedloga Zakona o boravišnoj taksi Fed. BiH koji je u parlamentarnoj proceduri, a kojim se propisuje da sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako da 80 % pripada buđetu jedinice lokalne samouprave, 10% buđetu kantona i 10% buđetu Federacije BiH,
Predmetna odredba je u suprotnosti i sa članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave (Sl. nov:49/06, 51/09 ) kojom je propisano da u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave spada utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline kao i utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava  ostvarenih po osnovu njihovog korištenja. Članom 34. istog Zakona propisano je  da će finansijska sredstva jedinica lokalne samouprave biti srazmjena njihovim nadležnostima koje su im dodijeljene zakonom. Na osnovu navedenog se da zaključiti da je član 49. u suprotnosti i sa ovim zakonom, te je nužno izvršiti njegovo usklađivanje sa Zakonom o boravišnoj taksi FED. BiH kako sredstva koja po zakonu  pripadaju buđetu lokalnih zajednica ne bi završavala u buđetu Kantona.