Jasmina Zubić (SDP): Prava žena sa dijagnozom karcinoma

Na poslaničku inicijativu zastupnice Jasmine Zubić (SDP) da se na listu ortopedskih pomagala uvrste perike, zavoji i rukavice za limfoedem, na koje bi imala pravo svaka operisana žena sa dijagnozom karcinoma, stigao je odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u kojem se navodi da se “perika” već nalazi na listi ortopedskih pomagala (Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava Sl. nov: 21/09), ali da su za nabavku ovih pomagala nadležni kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja koji, zavisno od finansijske (ne)moći primjenjuju, odnosno ne primjenjuju Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, što dovodi do diskriminacije u ostvarivanju ovih prava.

Ovo je još jedan primjer kolika je pogubnost za građane ovako rascjepkan zdravstveni sistem u okviru FBiH i koliko je neophodno donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju koji će se jednako primjenjivati u svakom kantonu i u svakom segmentu svakom građaninu omogućiti ista prava.

Nažalost, još uvijek nema političke volje, iako je Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju koji bi izjednačio prava pacijenata na području cijele Federacije pripremljen i usvojen na sjednici Vlade 2014 godine.