Jasmina Zubić (SDP): Općinama više novca iz fonda zaštite okoliša (VIDEO)

Prije dvije godine objavili smo informaciju da je zastupnica Jasmina Zubić jedan od predlagača amandmana na Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost prema kojem bi općine dobile više novca iz fonda za zaštitu okoliša.

Zakon tada nije usvojen u formi prijedloga, već je razmatran u formi nacrta i tek se ponovo se našao na dnevnom redu 5. redovne sjednice Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH koja je održana 24. 9. 2019. godine na kojoj je Vlada ponovo odlučila da se zakon razmatra u formi nacrta.

Jasmina Zubić je ponovo bila jedan od predlagača amandmana na zakon kojim je tražila 50% sredstava za lokalne zajednice, a diskusiju zastupnice Zubić po ovoj tačci dnevnog reda možete pogledati na linku ispod teksta.