Jasmina Zubić (SDP) odgovarala na pitanja mladih osnovaca koji su posjetili Parlament FBiH

U sklopu Projekta „Dani otvorenih vrata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine“  mladi osnovci iz O.Š.“Mehmed Handžić“ iz Sarajeva posjetili su  Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, u posjeti su učestvovali i nastavnici: Semra Turbo-Zilić, Azra Šabović,  Senad Saračević i sekretarka škole Almina Pejdah.

Projekat omogućuje mladima iz gradova u Bosni i Hercegovini da, putem posjeta parlamentima i direktnim kontaktima sa donosiocima odluka na državnom i entitetskom nivou, utiču na parlamentarne procese koji se tiču mladih, a naročito rješavanja pitanja visoke nazaposlenosti mladih i nesklada upisnih politika obrazovnih institucija sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini.

Učenici su postavljali pitanja iz oblasti koje se odnose na status mladih u društvu, obrazovanje, maloljetnička delikvencija, inkluzija u školama, te kako i na koji način se odlučuje o važnim životnim pitanjima i na koji način se usvajaju zakoni i odluge.

Učenicima se obratio i dao uvodno izlaganje o radu i samom uređenju i funkcioniranju  Parlamenta Federacije BiH  prof.dr. Sead Dizdarević – šef stručne službe radnih tijela u Predstavničkom domu  Parlamenta Federacije BiH.

Na pitanja učenika odgovarale su zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH  Jasmina Zubić, Dženana Hodžić i Jasminka Ibrišimović,  zatim Eldar Čomor Nihad Čolpa – zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Ispred stručne službe Parlamenta Federacije BiH učestvovali su: Almedina Bulić, Sanela Mujčinović – Ibrica, Alma Varaki,  Aida Hadžić – Salkić, Ivan Buda i Mirsad Talić.