Jasmina Zubić – SDP nositeljica liste za Federalni parlament

Jasmina Zubić, predsjednica OO SDP Visoko i nositeljica liste za Federalni parlament u izbornoj jedinici šest na predstojećim Opštim izborima 2018-te, vjerovatno da je najkompletniji političar u aktuelnom sazivu visočkih političara ali i kandidata koji će se birati 7. Oktobra.

Prema izvještaju CCI Jasmina Zubić, u kontinuitetu je najaktivnija zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

U politiku je ušla kao ostvarena ličnost: intelektualno i materjalno stabilna s pozicije direktorice Slobodne zone „Visoko“. Svojim radom i zalaganjem potvrdila je činjenicu da se može biti političar po mjeri naroda i za dobrobit naroda. Kontinuiranim, konkretnim i dosljednim radom dokazala je kako se može biti častan političar koji uživa poštovanje građana i kolega koji prepoznaju iskren trud i rezultate rada.

Sažetak njene biografije nam potvrđuje rečeno;

Jasmina Zubić je rođena 25.09.1958. godine, udata je i majka dvoje djece.
Studij za sticanje visoke spreme na Ekonomskom fakultetu, odsjek Poslovne ekonomije – smjer marketing, završila je 1981. godine i odmah zasnovala radni odnos u Srednjoškolskom centru u Visokom, gdje je dvije godine obavljala poslove i radne zadatke predavača ekonomske grupe predmeta.

Nakon uspješno položenog pripravničkog ispita položila je pedagošku grupu predmeta i stekla zvanje profesora ekonomske grupe predmeta.
1983. godine zasnovala je radni odnos u TI „Vitex“ Visoko gdje je radila 17 godina, u početku je obavljala poslove rukovodioca plana i analize, a kasnije poslove direktora nabave. 1999. godine uspješno je položila ispite iz računovodstva i stekla zvanje Samostalnog računovođe.
Od aprila 2000. do 2010. godine uspješno je obavljala poslove direktorice Slobodne zone „Visoko“.
Član je Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH i GO SDP BiH.
Funkciju vijećnika u Općinskom vijeću u Visokom obavljala je od 2004. do 2010. godine.
Od 2010. godine obavlja funkciju Zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a novi mandat u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH je ostvarila i 2014.
Članica Odbora za ekonomsko finansijsku politiku Parlamenta FBiH.

Na izborima 2014. godine direktno je izabrana u Parlament Federacije, a isti je obilježila svojim pregalaštvom i entuzijazmom;

– U svom parlamentarnom radu posvetila se rješavanju problema građana, a posebno obespravljenih i diskriminiranih građana,

– Pokrenula je brojne inicijative, poslanička pitanja, primjedbe i amandmane od kojih su mnogi direktno ili indirektno realizovani, najviše iz oblasti privrednih aktivnosti, lokalne samouprave, socijalne i zdravstvene zaštite,

– kontinuirano radi na razvijanju političko-socijalnog dijaloga i zaštiti radničkih prava,

Zalaže se za ravnopravnost spolova

– Učesnica je brojnih konferencija na temu diskriminacije osoba s invaliditetom, prava djeteta, ravnopravnosti spolova i drugih tema iz oblasti zaštite ljudskih prava.

– Izraženi aktivizam i istrajnost u političkom radu ocijenjen je najvećom ocjenom, jer je prema izvještaju CCI Jasmina Zubić, u kontinuitetu, najaktivnija zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

– Aktivna u ženskim nevladinim organizacijama.

–  Svoj parlamentarni rad temelji na saradnji s građanima, radnicima, borcima, privrednicima, nevladinim organizacijama iz  čega crpi ideje za konkretne aktivnosti.

U svojoj političkoj karijeri praktikuje razgovor s građanima, posebno u lokalnoj zajednici 4 sata sedmično, što se pokazalo izuzetno korisnim za rješavanje problema sa kojim se građani susreću.

 

magazinplus.eu