Jasmina Zubić (SDP): Konačno je usvojen Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja

Nakon upornog upućivanja poslaničkog pitanja visočke zastupnice Jasmine Zubić (SDP); Kada će se ispoštovati Preporuka Institucije ombudsmena da se van snage stavi Uputstvo o primjeni Liste invaliditeta kojim se vrši diskriminacija prilikom ocjene zdravstvenog stanja pacijenata po osnovu uzroka invalidnosti. Stigao je i zvanični odgovor sekretara Institura u koji potvrđuje da upornost ipak donosi rezultate:

Poštovana.

Izvješćujemo Vas da je na sjednici UO Instituta za medicinsko vještačenje usvojen tekst Pravilnika o kritrijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.

Nakon što se utvrdi konačni tekst zapisnika sa sjednice (na samoj sjednici su usvojene određene izmjene i dopune u odnosu na tekst koji je dostavljen u materijalima) isti će se dostaviti
nadležnima ministarstvima Fedracije BiH na mišljenje (Ministarstva za rad i soc. politiku, Mininstarstvo pravde, Ministarstvo za pitanja boraca/branitelja, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo financija – sukladno članu 29. zakona o sonivanju Instituta).

Nakon što sva ministarstva daju svoje mišljenje, tekst Pravilnika se dostavlja na suglasnost Valdi FBiH, te se nakon toga objavljuje u Službenim novinama FBiH.

Odgovor na zastupničko pitanje primiti će te službenim putem.

S poštovanjem.

Ivan Cvjetković
sekretar Instituta