Jasmina Zubić (SDP): Da li je glavni federalni inspektor Hodžić u sukobu interesa

SUKOB INTERESA? 

Predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH i glavni inspektor za lovstvo je jedna te ista osoba

Zakonitost rada glavnog federalnog inspektora za šumarstvo i lovstvo Muhameda Hodžića dovedena je pod sumnju, jer Hodžić istovremeno obnaša i funkciju inspektora za lovstvo i predsjednika Saveza lovačkih organizacija u BiH.Stoga je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasmina Zubić (SDP) zatražila od Federalnog ministarstva pravde i Federalne uprave za inspekcijske poslove da se očituju o tome da li je glavni federalni inspektor Hodžić u sukobu interesa zbog ove dvije dužnosti koje su zavisne jedna od druge.

Savez lovaca u FBiH ima oko 20.000 lovaca.

Opširnije na Klix.ba