Jasmina Zubić (SDP): Amandman na Prijedlog zakona … o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca …

Amandman Jasmine Zubić (SDP) o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju branilaca

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) uložila je amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prihvatanjem amandmana  bilo bi omogućeno penzionisanje velikog broja RVI 60% i više koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo na osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka a koji nisu podnijeli zahtjev za penzionisanje do roka utvrđenog zakonom i do danas nisu ostvarili svoja prava iz PIO.