Jasmina Zubić (SDP): Aktuelno Uputstvo za primjenu liste invaliditeta …

Jasmina Zubić (SDP): Aktuelno Uputstvo za primjenu liste invaliditeta potpuno diskriminirajuće prema određenim invaliditetima

Zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmina Zubić više puta je na sjednicama tog doma postavila poslaničko pitanje Institutu za medicinsko vještačenje o formiranju nove liste invaliditeta, “jer je aktuelno Uputstvo za primjenu liste invaliditeta potpuno diskriminirajuće prema određenim invaliditetima”, saopćeno je iz SDP-a BiH.

– Institucija ombudsmena je 2014. godine donijela preporuku, kojom je naložila da se odmah prekine s primjenom Uputstva za primjenu liste invaliditeta kao apsolutno ništavnog akta i da se primjenjuje lista invaliditeta koja je donesena u zakonskoj proceduri i usklađena s međunarodnim standardima – navodi se. Uputstvo, koje se dotad primjenjivalo, kako stoji u saopćenju, bilo je potpuno diskriminirajuće za neke invalide.

– Tako naprimjer žene koje su bile operirane zbog raka dojke ostale su, nakon primjene tog uputstva, bez prava. Osim njih i mnogi ostali invalidi, pa čak i oni sa stoprocentnim postotkom invalidnosti, nisu mogli koristiti svoja prava – precizira se.

Zubić naglašava da je upravo zbog takvih slučajeva smatrala da navedeno uputstvo treba ukinuti, pa je više puta postavljala poslaničko pitanje Institutu za medicinsko vještačenje, tražeći da se ono ukine.

– Posljednji odgovor Instituta na moje poslaničko pitanje potvrđuje da je Upravni odbor Instituta usvojio listu invaliditeta kao i Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja. Nakon pribavljanja mišljenja nadležnog ministarstva, lista bi se trebala početi primjenjivati da bi se mnogobrojnim građanima omogućio ravnopravan tretman pri ocjeni zdravstvenog stanja, bez diskriminacije po pitanju uzroka nastanka invaliditeta. Nadam se da će primjena nove liste i Pravilnika, napokon, vratiti nepravedno oduzeta prava mnogobrojnim građanima FBiH – navodi Zubić.