Jasmina Zubić: Radnici će konačno moći naplatiti zarađena primanja po svim osnovama

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) podnijela je inicijativu 17.04.2018. godine, a kojom traži da se po hitnom postupku donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, a u skladu sa Presudom Ustavnog suda. Vlada je 07.05.2018.godine uputila u proceduru Prijedlog zakona koji je Jasmina Zubić inicirala a koji će odblokirati stečajne postupke.

Naime, Presuda je trebala omogućiti radnicima isplatu dugovanih plata u punom iznosu, ali zbog neusaglašavanja Zakona sa Presudom, radnici su bili uskraćeni za isplatu makar i svojih osam plata prije otvaranja stečajnog postupka, jer su nakon donošenja Presude stečajni postupci zaustavljeni.
Ovim izmjenama radnicima će biti omogućena isplata ukupnih dugovanja po svim osnovama i iste će biti svrstane u viši isplatni red. Interesantno je da je inicijativa Jasmine Zubić u kratkom roku realizovana i da će radnici konačno moći naplatiti zarađena primanja po svim osnovama.