Jasmina Zubić: Pismo Federalnom ministarstvu pravde …

Jasmina Zubić
Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH

Pismo Federalnom ministarstvu pravde, odnosno ministru Joziću  kojim tražim hitan stav vezano za tumačenje početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, jer su se u javnosti pojavile informacije  da se odredbe objavljenog Zakona ne odnose na radnike koji su se zatekli u stečajnom postupku, a koji je radnicima trebao omogućiti isplatu zarađenih plata i svih naknada na koje već predugo čekaju.

Poštovani ministre, gospodine Jozić,

Molim Vas za hitan stav vezano za tumačenje početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku koji je objavljen u Sl. nov. 52/18. dana 4. 7. 2018. godine, a kojem su se  radnici koji su se zatekli u stečajnom postupku, neizmjerno obradovali.
 Međutim, u javnosti se pojavila informacija da pojedini stečajni upravnici tumače da se odredbe objavljenog Zakona ne odnose na radnike koji su se zatekli u stečajnom postupku, iako je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o stečajnom postupku donesen na osnovu Presude Ustavnog suda broj: 27/15 od 23. 3 2016. god., objavljene u  Sl. nov: 4/17  dana 20. 1. 2017. god. Sud je konačnom i obavezujućom presudom utvrdio da su član 33. i 40  .Zakona o stečajnom postupku u nesaglasnosti sa Ustavom FED. BiH i obavezao Parlament Fedreacije BIH  DA BEZ ODLAGANJA  pristupi izvršenju Presude suda, tako da se odredbe koje su neustavne, eliminišu iz osporenog zakona i predlože odredbe zakona koje su saglasne sa Ustavom FED. BiH,
Zanimljivo je da su pojedini stečajni upravnici postupali po Presudi suda i na ispitnim  i izvještajnim ročištima nad stečajnim dužnikom, u tabeli priznatih i osporenih potraživanja ostavljali prazan stubac višeg isplatnog reda, uz obrazloženje da će se potraživanja radnika priznati nakon donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, odnosno nakon usklađivanja Zakona o stečajnom postupku sa Presudom Ustavnog suda. Nejasno je da su primjenjivali Presudu i obustavljali i dugovanja radnicima u iznosima prema osporenim odredbama, a sad negiraju primjenu  usklađenog zakona od trenutka pravosnažnosti Presude.
Stoga Vas molim za hitan stav kako bi konačno radnicima bilo omogućeno da naplate zarađena potraživanja iz radnog odnosa na koja već predugo čekaju.
S poštovanjem,

Jasmina Zubić

Jasmina Zubić
Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH